EurostarsprojectE!6143MiniTEM, Sveriges lantbruksuniversitet

Reference number
Coordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Centrum för bildanalys
Funding from Vinnova SEK 1 556 375
Project duration May 2011 - September 2014
Status Completed

Purpose and goal

Målet var att utveckla ett portabelt elektronmikroskop (EM) för automatisk detektion, kvantifiering och karaktärisering av nanopartiklar samt identifiering av virus. Syftet var att med ett litet, smidigt och användarvänligt mikroskop som kan styras på distans kunna göra kostnadseffektiva analyser tillgängliga på plats, dvs i fält-lab, på kontoret, eller i fabriken. Målet är uppfyllt - två bordselektronmikroskop med integrerad mjukvara för styrning och analys har byggts och lanserats vid International Microscoy Congress i Prag i början av september.

Results and expected effects

Det utvecklade bordselektronmikroskopet erbjuder möjlighet att använda elektronmikroskopi för analys och diagnostik i fler sammanhang än som görs idag då det är mindre, enklare att använda, mer automatiskt och inte kräver specialbyggda rum och kan köras på distans. Instrumentet har skapat stort intresse hos både industri (läkemedel och kemi) samt hos universitet och sjukhus. En mängd prover har skickats till Vironova från potentiella kunder (industri och akademi) för utvärdering på egna prover. Ett doktorsavhandling i bildanalys producerades inom projektet.

Approach and implementation

Projektet bestod av tre projektparter med olika specialkompetens och ett antal arbetspaket av vilka några låg helt hos en projektpart medan några involverade flera parter. Tidsplan och arbetspaket var noggrant genomtänkta och följdes bra. Tiden för integration, testning och utvärdering var något snålt tilltagen pga den korta projekttiden. Projektmöten med representanter från alla 3 parter skedde 2 gånger per år och värd för mötena varierade. Bilder, prover och testresultat delades mellan projektparterna med hjälp av ftp. Tre mycket dedikerade parter gjorde att allt flöt bra.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.