Eurostarsproject, New-Vac, 5934, Isconova AB, Nya vacciner mot intracellulära patogener i lax

Reference number 2011-01318
Coordinator NOVAVAX AB
Funding from Vinnova SEK 2 668 759
Project duration January 2011 - December 2013
Status Completed

Purpose and goal

Alla mål om utveckling av en ny Matrix för fisk har nåtts; Utvärdering av alternativ fosfolipid och nya saponinråvaror, definiering av saponinråvaruprocessning, protokoll för ´fisk-Matrix´-formulering. Utvecklingen av metoder för att utvärdera immunsvar i fisk har i huvudsak nåtts; Metoder för hantering av stora och små fiskar samt preparation av blod och organ, protokoll och validering av metoder för analys av antikroppssvar, protokoll för cellpreparation från framnjure och thymus samt cellproliferation och fagocytos. Det sistnämnda (fagocytosen) har inte uppfyllts.

Results and expected effects

De mål (deliverables, DL) som sattes upp för Novavax (tidigare Isconova) del i det här projektet har huvudsakligen uppfyllts, men det kommersiella målet - att utveckla ett eller flera nya specifika laxvacciner innehållandes Matrix, vilka skulle kommersialiseras via Pharmaq har inte uppfyllts. Detta pga att Matrix tillsammans med aktuella antigen i vattenbaserat vaccin eller i Pharmaqs oljebaserade polyvalenta vaccin inte ger bättre skydd utan snarare sämre långtidsskydd jämfört med befintliga vaccin.

Approach and implementation

Projektupplägget var ambitiöst och skapade stora utmaningar, men genomfördes med framgång inom tidsramarna. Beträffande utvecklingen av Matrix för fisk nåddes samtliga mål (DL), förutom målet gällande utvecklingen av en ny Matrix-A, vilken färdigställdes en månad senare än planlagt. Utvecklingen och etableringen av metoder för utvärdering av immunrespons i fisk var i vissa fall tidskrävande. Majoriteten av alla mål (DL) uppfylldes, dock något senare än planerat. Sammanfattningsvis har projektupplägget och det praktiska genomförandet av projektet varit framgångsrikt.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.