EUROSTAR, ACTIVEYES, 5933, LC-Tec Displays AB

Reference number
Coordinator LC-Tec Displays AB
Funding from Vinnova SEK 1 470 535
Project duration May 2011 - June 2013
Status Completed

Purpose and goal

Målet med detta projekt var att utveckla universella aktiva 3D-glasögon med låg vikt och flexibla, böjbara LC-shutters för applikationer i såväl hemmiljö (TV, TV- och data-spel) som biografer. Huvuduppgiften för LC-Tec i projektet var att ta fram en materialuppsättning samt utveckla en tillverkningsprocess för optiska slutare av plast där befintlig produktionsutrustning för LCD-tillverkning kan användas. I projektet skulle även ett flertal optiska slutare tillverkas för vid utprovning samt utveckling av den slutliga produkten.

Results and expected effects

LC-Tec har skapat en väl fungerande process för tillverkning av optiska slutare av plast för 3D-glasögon och har lagt en grund för framtida möjligheter till tillverkning i små och medelstora volymer. Genom detta arbete har LC-tec även skapat en möjlighet till tillverkning av andra produkter med samma teknik. Dagens produktportfölj har nu kunnat utökas med prototyper flexibla optiska slutare av plast. LC-Tec har genom detta erhållit ett flertal nya kundkontakter där kundspecifika slutare av plast har efterfrågats.

Approach and implementation

Projektet har genomförts med ett nära och fruktsamt samarbete mellan de olika samarbetspartners i projektet (Volfoni och MUT). I projektet har LC-Tec utfört en rad tester med olika nya material för att hitta ett fungerande materialuppsättning. I samband med detta har utvecklingen av tillverkningsprocessen samt anpassningar av befintlig produktionsutrustning gjorts. Ett antal tillverkningsomgångar har genomförts och från dessa har prototyper kunnat tas fram för vidare användning av projektets övriga deltagare för framtagning av elektronik, LC-material och glasögondesign.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.