Europeisk Transportinnovation

Reference number 2016-03570
Coordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Funding from Vinnova SEK 353 812
Project duration July 2016 - December 2017
Status Completed

Purpose and goal

Forum hade som mål att skapa en svensk teknikplattformsgrupp och detta har Forum lyckats med. Från och med hösten 2017 finns en sådan grupp som hittills har sammankallats två gånger. Intresset för att delta i gruppen är bra. Det är cirka 50 personer som deltar i plattformarna och cirka hälften av dem har varit med på möten. Tanken är att framöver anordna worskhops i de ämnen som gruppen tillsammans identifierar som intressanta.

Expected results and effects

Forum har skapat en nationell arena för de svenska deltagarna i de Europeiska teknikplattformarna - Teknikplattformsgruppen. Forum har tagit fram underlag för att kunna påverka utlysningstexter för H2020 Forum har tagit fram underlag för inspel till kommande ramprogram Forum kommer att fortsätta att koordinera Teknikplattformsgruppen

Planned approach and implementation

Under våren gjordes en undersökning av intresset för att starta en svensk arena för medlemmar i de europeiska teknikplattformarna. Efter det har ett antal möten arrangeras. Det finns behov av en sådan grupp, dels för att samtala om de utmaningar som finns i EU:s forskningsagenda, och dels för att kunna lära av varandra. Det finns mycket expertis i gruppen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.