Eurekaprojekt E!5422 Wind Turbine, USE SVETS & INDUSTRISERVICE

Reference number
Coordinator USE SVETS & INDUSTRISERVICE AB
Funding from Vinnova SEK 225 000
Project duration March 2010 - February 2012
Status Completed

Purpose and goal

Att utveckla ett vindturbinaggregat som ska arbeta mot enskilt boende Produkten ska ge från 7000-9000 Kw per år.

Results and expected effects

Vi räknar med att produkten ska vara i produktion under senare delen av 2011. Vi räknar med att producera 1500-2000 aggregat per år från 2012.

Approach and implementation

Vi är 4 partner i projektet med olika ansvarsområden. Utvecklingsperioden räknar vi med att omfatta 18-20 månader och övrig tid som produktionsplanering.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.