EUREKA Eurostars TRIBA E!9666 Funka Nu

Reference number 2015-04141
Coordinator FUNKA NU AB
Funding from Vinnova SEK 1 491 000
Project duration September 2015 - October 2017
Status Completed
Venture Eurostars
Call Eurostars medfinansiering 2014-2015

Purpose and goal

Syfte:Att utveckla en lärplattform som fungerar för alla användare oavsett av användarnas funktionsvariation och eventuella hjälpmedel. Att utvärdera Claned med användare med olika typer av funktionsnedsättningar och säkerställa att plattformen fungerar. Uppfyllelse:Claneds tillgänglighet har förbättrats rejält. Projektet har också mynnat ut i en strategi för att garantera en fortsatt hög nivå av tillgänglighet i plattformen. Användare med funktionsvariation har varit del i designprocessen och utvärderingarna. Claned är därmed på rätt spår för att bli fullt tillgänglig

Expected results and effects

Funka utvecklade tillgänglighetskriterier för Claned-platformen som kunde användas i alla designiterationer. En metod för rapporteringen av tillgänglighetsproblem skapades. Detta garanterar tillgängligheten också i framtiden. Testningen utfördes av tillgänglighetsexperter, användare som var bekanta med Claned och funktionshindrade användare, både med och utan hjälpteknik. Claneds tillgänglighet visade märkbar förbättring i den sista bedömningen. Claned är på rätta spår till att bli tillgänglig och användarvänlig.

Planned approach and implementation

Projektet framskred enligt planerna från att definiera kriterierna,genomföra testningen i olika former till utvecklingen av en metod som inkluderar tillgänglighet i utvecklingen av ny programvara. Ett flertal designiterationer utfördes. Samarbetet mellan projektpartier var mycket bra: majoriteten av problemen som uppstod hanterades under projektets normala gång. Tre stycken workshops ordnades för att fördjupa kunskapen om tillgänglighet. Leveranserna fungerade som dokumentation och design support inför framtida utveckling.

External links

Summary of the project on Funka´s web pages Website for the Claned platform

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.