EUREKA Eurostars T-to-Power E!8892 Linköping universitet

Reference number 2014-04159
Coordinator Linköpings universitet - IFM, Linköping University
Funding from Vinnova SEK 1 651 000
Project duration October 2014 - September 2017
Status Completed
Venture Eurostars
Call Eurostars medfinansiering 2014-2015

Purpose and goal

Projektet har som sagts i huvudsak nått sina mål (dock med revisionen att produktionskapaciteten inte är lika hög som angavs i ansökan, då detta inte är nödvändigt i och med huvudsökandes kundstrategi). De nu existerande produkterna uppfyller med marginal kostnadskravet på 1 USD/watt.

Expected results and effects

Effekt har uppnåtts i och med projektet får en högpresterande komponent som nått produktionsstadiet och som huvudsökande nu kommersialiserar i nära samarbete med ett begränsat antal utvalda kunder.

Planned approach and implementation

Projektets genomförande har skett i nära kontakt mellan parterna med regelbundna möten (fysiska och skype). LiUs roll har framförallt varit avancerad karakterisering av material och komponenter, medan huvudsökande drivit komponentutvecklingen.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.