EUREKA Eurostars GateHopper E!9497

Reference number 2015-00555
Coordinator RISE Acreo AB - Rise Acreo, Kista
Funding from Vinnova SEK 2 984 000
Project duration February 2015 - March 2017
Status Completed
Venture Eurostars
Call Eurostars medfinansiering 2014-2015

Purpose and goal

Projektets mål är att utveckla lösningar för en free-space optisk kommunikationslänk för kommunikation med flygplan när de befinner sig på en flygplats och att deltagande SMEer efter projektet ska kunna erbjuda projektets lösningar som produkter. Syftet med Acreos deltagande var att bistå projektets SMEer i utvecklingsarbetet, specifikt i den optiska systemdesignen. Projektets mål har väsentligen uppfyllts.

Expected results and effects

Polewall har utvecklat en FSO kommunikationslänk för höga datatakter. Målet inom projektet var 10Gbps, men genom en flexibel optisk design så har dataöverföring vid 200 Gbps demonstrerats. Genom en ny lösning baserad på en snabbt styrbar spegel är länken stabil vid små rörelser och vibrationer. DST Control har tagit fram en gyrostabiliserad plattform för FSO länken och dessutom har nya genomföringar för singelmod fiber utvecklats i projektet. SMEerna kan som ett resultat av projektet erbjuda nya produkter. En förväntad effekt är att detta leder till nya affärer och intäkter.

Planned approach and implementation

Projektet har genomförts i stort sett enligt plan i den i ursprungliga ansökan, men dock med en månads försening. Arbetet har koordinerats av Polewall, parterna har haft tät kontakt genom hela projektet och genomfört 15 protokollförda möten varav mer än hälften fysiska möten, projektet har levererat 12 deliverabler. Projektet genomförde en välbesökt slutdemonstration för kunder och partners den 6-10 mars 2017 på Acreo i Kista.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.