EUREKA Eurostars E!9772 Pro FC Impact Coatings

Reference number 2015-04478
Coordinator Impact Coatings AB (publ)
Funding from Vinnova SEK 5 000 000
Project duration September 2015 - August 2017
Status Completed
Venture Eurostars
Call Eurostars medfinansiering 2014-2015

Purpose and goal

Syftet har varit att ta fram en produktionslina för tillverkning och beläggning av flödesplattor för bränsleceller för fordonsindustrin. För detta har en prototyp för ett nytt beläggningssystem utvecklats. Målet har varit att nå en produktivitet på minst 200 flödesplattor per timme. Tack vare de lyckade resultaten har vi positionerat oss som en världsledande leverantör av beläggningar och beläggningssystem.

Expected results and effects

Prototypsystemet som tagits fram har en kapacitet på att belägga mellan 200-300 flödesplattor per timme. Nyutvecklade beläggningskällor har förbättrat beläggningsdistributionen och beläggningshastigheten markant. Detta har genererat i Impacts första beläggningssystemaffärer för bränslecellsmarknaden.

Planned approach and implementation

Projektet har löpt under 24 månader och varit uppdelade i 10 arbetspaket där de två projektparterna Impact Coatings och Borit varit ansvariga för ungefär hälften var. Arbetspaketen har utförts parallellt där det varit möjligt och iterativt sinsemellan för att effektivisera genomförandet. Båda projektparter har varit involverade i kravspecifikationer för olika delsystem.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.