EUREKA Eurostars E!9635 MATPAX Nexam Chemical

Reference number 2015-04158
Coordinator Nexam Chemical AB
Funding from Vinnova SEK 2 391 000
Project duration October 2015 - September 2017
Status Completed
Venture Eurostars
Call Eurostars medfinansiering 2014-2015

Purpose and goal

Projektet syftar till att utveckla reaktiva polymera material som kan användas i en unik tillverkningsproceess baserad på formsprutning. Med detta koncept möjliggörs produktion av tunngodsdetaljer och/eller metallersättningsprodutker med överlägsna egenskaper baserade på plast. Tillverkare av plastdelar kommer att kunna förses med både material- och formsprutningsutrustning för modifiering av befintliga verktyg eller implementering i nya verktyg för tillverkning av de riktade applikationerna.

Expected results and effects

Att erbjuda ett nytt material och bearbetningsteknik till marknaden som möjliggör produktion av avancerade plastdetaljer, tex för metallersättning eller för att tillverka geometriska former som inte är möjliga att producera i plastmaterial idag. Projektetparterna tror att kombinationen av nytt material och ny bearbetningsteknik kommer att öppna för många nya applikationer i plastmaterial som inte kan tillverkas med befintlig produktionsteknik och material.

Planned approach and implementation

Projektet genomfördes av tre parter som representerar olika steg i plastvärdekedjan. EMS-Grivory (polymerutvecklare/producent) utvecklade ett nytt harts baserat på Nexam Chemicals (reaktiv additivutvecklare/producent) produkter. Detta harts utvärderades grundligt av EMS innan utveckling av processteknologi tog vid. Ny formsprutningsteknik för bearbetning av det skräddarsydda hartset utvecklades vid RocTool (processteknikutvecklare/producent). Den nya tekniken möjliggjorde aktivering av det reaktiva polymermaterialet under den slutliga formningsprocessen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.