EUREKA Eurostars E!8443 SnowTiger SweTree

Reference number 2013-03475
Coordinator SweTree Technologies AB - SweTree Technologies AB, Uppsala
Funding from Vinnova SEK 874 612
Project duration July 2013 - June 2016
Status Completed

Purpose and goal

Mål för projektet var att kommersialisera SnowTiger, en poppelklonblandning för Skandinavien och Östersjöregionen. Följande delmål sattes upp: 1.Upprätta kostnadseffektiv produktion av planteringsmaterial; 2.Utvärdera SnowTiger popplar i klimatet i Östersjöregionen; 3. Etablera kontakt med kunder; 4.Sammanställa ett informationsblad/en broschyr om SnowTiger kloner.

Expected results and effects

Projektet har uppnått alla fyra ovannämnda delmål och är på god väg att kommersialisera SnowTiger i Skandinavien och i Östersjöregionen.

Planned approach and implementation

Projektet genomfördes i fyra ´work-packages´ (WP): WP1, en studie om etablering av poppelplantager (SnowTiger kloner och OP42 som en referensklon) på olika typer av jordbruksmark, samt utvärdering av olika etableringsmetoder; WP2, utveckling av kostnadseffektiv produktion av odlingsmaterial av SnowTiger; WP3, utvärdering av kandidatkloner för SnowTiger klonblandningar; WP4, utveckling av affärsmodellen och sammanställning av ett informationsblad om SnowTiger kloner för marknadsföring.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.