EUREKA Eurostars E!8139 SARTRIC, SARomics Biostructures

Reference number 2013-03995
Coordinator SARomics Biostructures AB
Funding from Vinnova SEK 2 215 086
Project duration October 2013 - September 2015
Status Completed

Purpose and goal

Antibiotikaresistens är ett stort globalt hot mot folkhälsan och det medicinska behovet är stort för att komma till rätta med detta. SARTRIC adresserar detta växande problem genom utvecklingen av små-molekylära substanser som stänger av uttrycket av en specifik resistens-gen hos bakterier och därmed återställer effekten av antibiotika. Karaktärisering av redan existerande hits och identifiering av nya med hjälp av beräkningskemi och fragmentbaserad design har genomförts. Dessa hits utvecklas nu till lead molekyler med målet att genomgå fortsatt pre-klinsk utveckling.

Results and expected effects

SARTRIC har resulterat i I) hits som utvecklas till lead molekyler med målet att genomgå fortsatt pre-klinsk utveckling II) identifiering av ytterligare hit molekyler genom fragmentbaserad läkemedelsutveckling och III) implementering av en högeffektiv plattform för kristallisering och strukturbaserad läkemedelsutveckling som medger rutinmässig hantering av stora mängder med prover som kommer väl till pass då MAX IV öppnar. Om molekylerna fungerar som de ska finns hopp om att antibiotikaresistensen kan hävas för vanliga antibiotika.

Approach and implementation

Parterna inom SARTRIC har kombinerat sina komplementära teknologimoduler, kunskap och resurser för effektivt drivande av utvecklingsprocessen från tidiga hit molekyler till lead molekyler med målet att genomgå fortsatt pre-klinsk utveckling. Processen har involverat framtagande av 3D struktur av målproteiner, en plattform för massiv datainsamling, fragmentbaserad design och datorstödd läkemedelsdesign för förbättring av redan existerande substanser och för identifieringen av fragment som är under utveckling till mogna substanser tillhörande nya strukturfamiljer.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.