EUREKA Eurostars E!7349 asys HiS

Reference number
Coordinator Högskolan i Skövde - Institutionen för kommunikation och information
Funding from Vinnova SEK 704 283
Project duration November 2012 - October 2015
Status Completed