EUREKA Eurostars E! 9381 STAFLAV

Reference number 2015-00513
Coordinator BIO-WORKS SWEDEN AB
Funding from Vinnova SEK 3 543 566
Project duration February 2015 - December 2017
Status Completed
Venture Eurostars
Call Eurostars medfinansiering 2014-2015

Purpose and goal

Målet var att utveckla en agarosbaserad adsorbent för stabilisering av öl. Genom att adsorbera oxiderande metalljoner som järn- och kopparjoner kan lagrings stabilteten höjas utan att smaken förändras över tiden. Den utvecklade adsorbenten ska kunna användas i befintlig utrustning som finns i bryggerier, adsorbenten vara enkel att regenerera. Genom att eliminera större mängden av oxiderande metalljoner som järn och kopparjoner ur öl förlängs hållbarhet med hänseende på smak, grumling samt även sänkning av halter av polyfenoler.

Expected results and effects

En optimerad adsorbent av metaljoner med avseende på kelateringsförmåga, porisitet och stabilitet för behandling av öl har utvecklats. En selektivt adsorbent av spårämnen av järn som förlänger lagerstabiliteten av öl utan påverkan av smaken har utvecklats, och verifierats i pilot tester. Adsorbenten baseras på agarosbaserat media och adsorbenten är regenererbar. En validerad produktionsmetod är utvecklad och validerad för produktion. Ett mycket stort bryggeri gjorde initala tester och yttrade sig lovande angående resultaten, men gick inte vidare med lösningen.

Planned approach and implementation

Valet av kelerande ligand samt optimering av porositet, stabilitet och regenerbarhet utfördes i samarbete med Stabifix. Vid uppskalning av produktionsmetoden togs pilotbatcher fram och testades i mindre skala på öl med kända järnhalter. Adsorbenten visade hög järnupptagningsförmåga samt även effekt på reducering av polyfenoler samt en god effekt på turbiditet av öl vid forserade lagrings betingelser. Effekterna på smak via smakpaneler var övervägande positiv. Trots lovande initiala tester hos ett större bryggeri gjordes inga verifierande testerna i större skala.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.