EUREKA Eurostars E! 8131 Safe process, Ascalon AB

Reference number
Coordinator ASKALON AB
Funding from Vinnova SEK 610 738
Project duration September 2013 - December 2016
Status Completed

Purpose and goal

Mänskliga misstag, speciellt fältoperatörs misstag är en av de främsta orsakerna till olyckor i process och oljeindustrin. Dessa misstag orsakar ofta en stor risk för allvarlig påverkan på säkerhet, miljöpåverkan och stora ekonomiska förluster. Målet med projektet var att ta fram ett kostnadseffektivt system som eliminerar risken för operatörsmisstag vid fältarbete och samtidigt minska kostnaden för underhåll av anläggningen.

Expected results and effects

Projektet utvecklade lösningar och system för att till en låg kostnad säkerställa korrekta och säkra arbetsrutiner i processen och oljeindustrin. Dessa industrier har stort antal säkerhetskritiska manuella ventiloperationer där ett misstag kan vara fatalt. Anläggningarna har stort antal manuella ventiler som saknar automatisk positionsövervakning på grund av kostnaderna med dagens teknik. Projektet utvecklade ett system för att eliminera risken för operatörsmisstag baserade på senaste tekniken trådlösa RFID mikrosensorer och elektroniska rutiner för säkra jobb.

Planned approach and implementation

Projektet försenades på grund av tekniska problem med läsavstånd på RFID mikrosensorn. De RFID läsare med ATEX-certifiering som nu finns på marknaden har begränsad sändningseffekt. Antennen på mikrosensorn behövde därför byggas om för att få det nödvändiga läsavståndet. Efter att antennen modifierats har nu systemet testats och visat sig fungera effektivt i en industriell miljö.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.