EUREKA Eurostars DDA-Flex E!10462 Industrial Path Frauenhofer

Reference number 2016-03669
Coordinator INDUSTRIAL PATH SOLUTIONS SWEDEN AB - Industrial Path Solutions AB
Funding from Vinnova SEK 3 053 000
Project duration September 2016 - August 2019
Status Ongoing
Venture Eurostars

Purpose and goal

Att förbättra kvalitet, öka livslängd och att minska utvecklingskostnader av slangar och kablar i såväl produktion som färdiga produkter.

Expected results and effects

Konsortiet planerar att utveckla ett verktyg för simuleringsbaserad bedömning av hållbarhet av kablar och slangar, som skall användas i den digitala valideringen av monterings- och demonteringsförfaranden. Baserad på samma teknik, kommer verktyget även att vara användbar i den virtuella planeringen av robottillverkningsprocesser, eftersom det ger möjlighet att simulera mekaniska laster på robotslangpaket på grund av dynamiska robotrörelser.

Planned approach and implementation

Projektet är uppdelat i följande arbetspaket (WP): WP1 Projektledning WP2 Teknisk genomgång och integrationsstrategi WP3 Simuleringsbaserad tillförlitlighetsanalys för kablar WP4 Prototyputveckling och implementation WP5 Simulering av dynamiska rörelser i robotslangpaket WP6 Valideringskampanj och tester inom bil- och verkstadsindustrin

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.