EUREKA E!9924 ULTRACEAL INNVENTIA

Reference number 2015-06688
Coordinator RISE INNVENTIA AB
Funding from Vinnova SEK 1 500 000
Project duration November 2015 - February 2018
Status Completed

Purpose and goal

Det huvudsakliga målet har varit utveckla folier av cellulosa nanofibrillerat material, CNF, ett nytt biobaserat material till ett material med exceptionellt god vattenångspärr och optisk prestanda för inkapsling av solceller och OLED. Ett ytterligare tekniskt mål har varit utveckla en roll-to-roll-processmetod för beläggning av CNF-rullar. Den största utmaningen har varit att producera en CNF-folie i en kontinuerlig process på grund av krävande torkningsoperationer för att uppnå fuktfri CNF.

Expected results and effects

De material som utvecklats var i form av flerskiktsfilmer baserade på CNF-substrat och oorganiska och / eller hybridbeläggningar. Kraven på solceller är 10-4 g / m2 d för vattenångtransmission och för OLEDS 10-6 g / m2 d. När det gäller solceller har målet förmodligen uppnåtts med användning av hybridbelagd CNF med oorganiskt skikt. När det gäller OLED, har användningen av oorganiska skikt som deponeras på hybridbelagda CNF-folier resulterat i ett värde av 10-5 g / m2 d som mäts upp med kalciumtestmetoden, en förbättringsfaktor på 500. Tillverkning av CNF-rullar körs nu i pilot skala.

Planned approach and implementation

Beläggning av CNF-folier utfördes delvis med en laboratorie-rullbeläggare efter framtagning av CNF-rullar. Detta simulerade en industriell process för beläggning av CNF rullar. Beläggningen av CNF bestod av ett multiskikt av organisk och oorganisk beläggning och prestanda hos dessa folier testas nu i samma uppställning som för pre-kommersiella folier som skall användas för solceller.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.