Eureka Celtic Plus CyberWI Elsys

Reference number 2015-00080
Coordinator ELEKTRONIKSYSTEM I UMEÅ AB
Funding from Vinnova SEK 1 690 000
Project duration October 2015 - May 2018
Status Completed
Venture EUREKA cluster co-funding 
Call EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Purpose and goal

Elektroniksystem i Umeå AB har inom projektet CyberWI utvecklat säkerhetslösningar för trådlösa sensorer baserat på LoRaWAN standarden. Företaget har genomfört ett antal installationer med LoRaWAN sensorer som fungerar som demonstratorer för smarta städer och smarta fastigheter.

Expected results and effects

Elektroniksystem i Umeå AB har genom projektet utvecklat produkter med hög säkerhetsstandard och därigenom ökat sin konkurrenskraft på en internationell marknad.

Planned approach and implementation

Elektroniksystem i Umeå AB har samarbetet med partners inom det svenska och finska konsortiet för att genomföra sina aktiviteter.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.