EUREKA Celtic NOTTS (Next generation Over-The-Top multi media Services)

Reference number 2012-03724
Coordinator Alkit Communications AB - Alkit Mölndal
Funding from Vinnova SEK 1 200 000
Project duration November 2013 - March 2016
Status Completed
Venture EUREKA cluster co-funding 
Call EUREKA medfinansiering kluster 2012-2013

Purpose and goal

Målet med NOTTS-projektet har varit att ta fram tekniska lösningar som möjliggör förbättrade affärsmöjligheter för att leverera multimediala tjänster ´Over the top´, dvs. över Internet. Målet har uppfyllts genom framtagande av robusta och skalbara lösningar för strömmande video, vilka kan leverera innehåll som anpassas till heterogena miljöer, med avseende på utrustning och nätverkskapacitet. Lösningen omfattar kvalitetssäkring via nya metoder för att mäta användarupplevelser (QoE, Quality-of-Experience).

Expected results and effects

De viktigaste resultaten av projektet är: - Nya och förbättrade arkitekturer för mediedistribution OTT, inklusive mekanismer för adaptiv videoströmning, peernätverkslösningar och lokal cachning - Nya metoder för QoE-modellering och kvalitetsövervakning för CDN / OTT, inklusive effekter av fördröjning för tjänster med realtidskrav De viktigaste effekterna av projektet är: - 27 produkter från projektpartners´ produktportföljer har förbättras - 77 vetenskapliga artiklar har accepteras i relevanta internationella tidskrifter och konferenser - 4 bidrag till standarder

Planned approach and implementation

De resultat som uppnåtts i NOTTS-projektet visar att konsortiet haft starkt engagerade partners som samarbetat mycket framgångsrikt och professionellt, trots att deltagande organisationer varit spridda över hela Europa. Projektkonsortiet har således varit väl koordinerat, både på nationell och europeisk nivå. Både akademiska och industriella mål har uppnåtts, vilket tyder på ett välbalanserat konsortium med kompletterande kompetens.

External links

NOTTS project homepage

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.