EUREKA Celtic HFCC/G.fast

Reference number 2012-02021
Coordinator Elektronikutveckling i Rosvik AB
Funding from Vinnova SEK 229 280
Project duration January 2013 - December 2014
Status Completed
Venture EUREKA cluster co-funding 
Call EUREKA cofunding Cluster 2012-2013

Purpose and goal

Huvudsyftet med projektet var att möta de konstant ökande kraven på nätet genom att utveckla och standardisera nästa generations bredbandsaccess med en kapacitet kring 1 Gbit/s. Projektet är en fortsättning på 4GBB som initierade standardiseringen av G.fast, en hybrid fiber/koppar-lösning. Projektet HFCC/G.fast hade tre mål: 1. Att fullborda standarden G.fast (ITU G.9701). 2. Att bibehålla och stärka vår europeiska tekniska kompetens inom telekommunikation. 3. Att bortom den nya standardens produkt- och metodutveckling säkra dess marknadsframgång.

Results and expected effects

Det första målet, att fullborda standarden G.fast, uppnåddes den 5:e dec 2014. Mål två och tre har också adresserats. G.fast-prototyper och produkter har testats av operatörer och visar på att G.fast är ett kostnadseffektivt, genomförbart komplement till fibernät till hemmet. Labbtester med 100m telefonledning av koppar visar på dataöverföring i hastigheter upp mot 1Gbit/s och upp till 170Mbit/s på ledningar på 480m. Det är 10 gånger bättre än för dagens DSL-teknologi. Det har redan resulterat i ett uttalande från BT, British Telecom, om planerad utrullning av G.fast under 2016/17.

Approach and implementation

Projektets konstruktion innefattande hela värdekedjan, har både kortat ledtider och skapat en stor förståelse för processen fram till massmarknad. Vi har konstaterat att projektet förkortat den totala standardiserings- och marknadstiden med ca fem år jämfört med det typiska, se bifogad tabell.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.