Ett implantat för nervregeneration och ökad livskvalitet efter prostatektomi

Reference number
Coordinator Skånes universitetssjukhus - Avdelningen för Urologi
Funding from Vinnova SEK 201 350
Project duration June 2017 - June 2018
Status Completed
Venture Swelife and Medtech4Health- Project proposals to improve health
Call SWElife and Medtech4Health- Project proposals to improve health 2017

Purpose and goal

Målet för detta projekt har varit utveckla en prototyp för en medical device för perifer nervregeneration, men speciellt fokus på patienter som behandlas kirurgiskt för prostatacancer. Tanken var att vid projektets slut kunna uppvisa ett implantat med (i djurmodeller) verifierad önskad effekt, redo för en första klinisk studie. Konsortiet har kommit långt och en prototyp är framtagen och framgångsrikt utvärderad i råtta. Det finns dock en rad ytterligare försök att genomföra innan vårt implantat kan klassas som “redo” för studier i människa.

Expected results and effects

Vi har in vitro påvisat guidning av nervfibrer från pelvicusganglia för både mus och råtta. En apomorfin- alt. clavulanate-baserad in-vivo modell för funktionell återställning av erektil funktion efter skada har inte kunnat reproduceras som i litteraturen. En alternativ modell för regeneration av nerver från pelvicusgangliet till urinblåsan med ett nanofiberimplantat testades, och histologiska analyser påvisade positiv nervregeneration. Nästa steg är att efter fullständig lesion testa om funktionen hos blåsan kan återställas bättre och snabbare med hjälp av implantaten.

Planned approach and implementation

Upplägget har från början varit sunt. Genomförandet har följt den initiala projektplanen förhållandevis väl, med undantag för en något förlängd affärsutvecklingsprocess, samt oförutsedd problematik kopplad till de första djurförsöken vilket lett till att en alternativ in vivo-modell har fått utarbetas. Samtliga projektparter har varit kontinuerligt involverade under projektets gång, dels genom regelbundna projektmöten, men även genom uppdateringar rörande de löpande praktiska delarna av projektet. Samtliga projektdeltagare är nöjda med projektets genomförande.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.