Ett angrepp mot förödande växtpatogener för ett miljömässigt hållbart Svenskt jordbruk

Reference number
Coordinator Stockholms universitet - Botaniska institutionen
Funding from Vinnova SEK 2 070 000
Project duration August 2011 - December 2014
Status Completed

Purpose and goal

Syftet var att fördjupa SE:s integrering och vidareutbildning inom sin forskargärning och att vidga hennes nätverksverksförmåga och självständiga utveckling. Detta har med råge implementerats. SE har fått Docentkompetens, ett stort nätverk av forskare med likasinnat intresse och publicerat tre artiklar (en av de tre är accepterad, men ej publicerad än).

Results and expected effects

Vi förväntade oss att genomföra en studie av oomyceten Phytophtora infestans infektionsstrategier, vilket har genomförts till viss del. Det har visat sig att de stammar vi haft inte är stabila (de infekterar och växer på ett icke-reproducerbart sätt), dessutom hade vi problem med växterna i växthuset på SU. Efter flertalet kontakter med kollegor inom samma område, beslöt vi oss för att spendera SEs tid mer produktivt. Hon återgick då till att studera en annan växtpatogen på Solanaceae, Pyreonochaeta lycopersici, som har genererat två publikationer (en tredje på väg).

Approach and implementation

Upplägget var mycket strukturerat. Oomycetkulturerna hölls och genererades på KTH, tomat och potatisplantor genererades i växthusen på SU. De vetenskapliga analyserna efter infektion genomfördes delvis på SU och delvis på KTH. Tyvärr fick vi dock problem med oomycet-kulturerna på KTH efter en tid, och problem med växthusen på SU (mycket enkla) vilket gjorde de tidigare försöken omöjliga att reproducera. Därvid ändrade vi vår forskningsstrategi för att inte förlora tid och investerat kapital.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.