Etisk plattform för P2P-anställning

Reference number 2017-04035
Coordinator Diretto Employment Services AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration November 2017 - April 2018
Status Completed
Venture Innovative Startups
Call Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Purpose and goal

Tack vara finansiering via Vinnova är nu målet att ta Diretto.se från beta till lansering uppnått. Vi har fått mycket positiv respons från användare och av marknadsundersökningen samt hittat flera samarbetspartners. 30 anställningstillfällen genomfördes under den publika betatesen. Majoriteten av de personer som fick ett jobb via Diretto hade aldrig jobbat i Sverige tidigare. Det tyder på att det finns potential för stor samhällsnytta. Etablerade personer ges en möjlighet att bidra till integration samtidigt som de får ett behov tillgodosett. Med Diretto är det lätt att göra rätt.

Expected results and effects

Vi tror fortsatt att tjänsten har stor kommersiell potential. Vi ser också att tjänsten fyller en viktig samhällsnyttig funktion att i gig-ekonomins framväxt erbjuda ett vitt och transparent alternativ som dessutom har möjlighet att bidra till integration. Vi har redan några framgångshistorier där Diretto har gjort skillnad i människors liv. Utmaningarna är att konceptet -privatpersoner som arbetsgivare- är okänt och många användare har låg digital kompetens. Vi tror att tjänsten har potential att bli skalbar men anser inte att vi inom ramen för detta projekt lyckats påvisa detta.

Planned approach and implementation

Slutna betatester gjordes hos SFI samt genom inbjudningar. Andra omgången tester var en publika. Vi har även genomfört intervjuer och enkäter. Detta har gett otroligt värdefulla insikter för utvecklingsarbetet även om vi varit tvungna att prioritera hårt inför genomförandet. Vi har också varit tvungna att göra en uppgradering i valet av leverantör. Vi har gjort instruktionsfilmer och sökt samarbetspartners, möten har hållits med arbetsförmedlingen, fackliga organisationer, andra startups och välgörenhetsorganisationer vilket resulterat i två samarbeten.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.