Etapp2: IKT för snabba beslut om farliga ämnen

Reference number
Coordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - CBRN skydd och säkerhet
Funding from Vinnova SEK 4 325 725
Project duration June 2011 - May 2014
Status Completed