Ersättningsmodell inom diagnostiska nätverk

Reference number
Coordinator Stockholms läns landsting - Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland
Funding from Vinnova SEK 1 588 550
Project duration June 2014 - March 2015
Status Completed

Purpose and goal

Vi har utvecklat en modell för nätverkssamarbete. Nätverket erbjuder ett antal tjänster som dess medlemmar både kan utnyttja och vara leverantör av. Dess styrka ligger i att alla parter i nätverket kan vara med på de villkor (tex pris och svarstid) som passar just dem. Nätverkets uppgift är att koppla samman parter som vill arbeta utifrån samma villkor för en given granskning. Detta göra att man på ett effektivt sätt kan samutnyttja resurser och kompetenser över organisation- och landstingsgränser. Denna modell är generisk och kan tillämpas på fler områden än patologiska granskningar.

Results and expected effects

Vi har vi utvecklat en modell som fått stark förankring hos de deltagande verksamheterna. Det är vår starka övertygelse att denna nätverksmodell kommer att bli en del av svensk sjukvård på sikt vilket kommer att leda till att resurser och kompetenser kan samutnyttjas på ett effektivt sätt som leder till snabbare behandlingsstart och ökad kvalitet. Det skapar också en förutsättning för Sverige att exportera vård.

Approach and implementation

Under projektet har ett stort antal möten och workshops genomförts. Vi har pratat med personer på alla nivåer, från enskild patolog till sjukhusledning, hälso- och sjukvårdsförvaltning, forskare, verksamhetschefer, leverantörer etc. Detta har varit avgörande för att få en god förståelse för syfte, mål och behov. Detta varierar en del del beroende på vem man pratar med. Utifrån dessa diskussioner har vi utvecklat vår ersättningsmodell. Vi har haft en iterativ approach där vi tagit många små steg. Vi har inte hittat något likande koncept varken i Sverige eller utomlands.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.