Erfarenhetsutbyte Inkubatorer

Reference number 2015-06392
Coordinator Innovatum AB - Inkubator
Funding from Vinnova SEK 100 000
Project duration January 2016 - December 2017
Status Completed
Venture 2015-00076-en
Call Inkubationsstöd Erfarenhetsutbyte

Purpose and goal

Målsättning för Innovatum har varit att få ökad kunskap om de olika innovationssystem/inkubatorer som är etablerade i Sverige, få ökad kunskap om processer dessa använder, skapa nätverk och nya kontakter. Allt för att stärka och utveckla den egna verksamheten. Dessutom skall Innovatum inom projektperioden leverera in den statistik som Vinnova efterfrågar 2ggr/år. Innovatum anser att målet för projektet är uppfyllt med "råge".

Expected results and effects

Målsättning för Innovatum har varit att få ökad kunskap om de olika innovationssystem/inkubatorer som är etablerade i Sverige, få ökad kunskap om processer dessa använder, skapa nätverk och nya kontakter. Allt för att stärka och utveckla den egna verksamheten. Dessutom skall Innovatum inom projektperioden leverera in den statistik som Vinnova efterfrågar 2ggr/år. Innovatum anser att målet för projektet är uppfyllt med "råge".

Planned approach and implementation

Erfarenhetsutbyte Inkubatorer/SiSP. Leverera statistik 2 ggr/år under perioden 2016-2017 enl. följande: Inkubatorrapportering Inkubatorns uppgifter om idéflöde, ekonomi samt sysselsatta i både inkubatorn och inkubatorns styrelse. Rapportering (projekt och företag) - sysselsatta, könsfördelning och utländsk härkomst i projekten/företagen. -antal ordinarie ledamöter, könsfördelning och utländsk härkomst i företagens styrelser. -kön för VD eller ansvarig person i projekten/företagen. ekonomiutfall hos IBOs 2016-2017. -finansieringshändelser 2016-2017.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.