Erfarenhetsutbyte för inkubatorer - KI Innovations AB

Reference number 2015-06390
Coordinator Karolinska Institutet Innovations AB
Funding from Vinnova SEK 100 000
Project duration January 2016 - December 2017
Status Completed
Venture 2015-00076-en
Call Inkubationsstöd Erfarenhetsutbyte

Purpose and goal

Projektets syfte är att skapa förutsättningar för KI Innovations att utbyta erfarenheter med andra inkubatorer i allmänhet och andra life science inkubatorer i synnerhet.

Expected results and effects

Ett mycket märkbart utfall av erfarenhetsutbytet har varit att KI Innovations från och med 2018 är en del av VINNOVAS excellensprogram. Vid de olika erfarenhetsutbytena har man kunnat dela med sig av erfarenheter, lärdomar och fått inspiration gällande allt ifrån processer till värderbjudande och affärsmodeller som varit av betydande grad för den fortsatta utvecklingen av och det fortsatta arbetet med KI Innovations inkubator DRIVE och som på sikt lett till att KI Innovations från och med 2018 är med i inkubatorprogrammet.

Planned approach and implementation

KI Innovations avser att delta vid de tillfällen till erfarenhetsutbyte som samordnas av SISP. Vidare sker en fortlöpande dialog med inkubatorerna inom ramen för ALIS-samarbetet (Association of Life Science Incubators in Sweden). Erfarenhetsutbytet rör en rad olika frågeställningar inklusive antagningskriterier, värdeerbjudande, kommunikation och marknadsföring samt exitstrategier.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.