ePTO (elektriskt driven Power Take Off)

Reference number
Coordinator Volvo Technology AB - Avd 6620, Advanced Technology & Research
Funding from Vinnova SEK 405 000
Project duration March 2014 - October 2014
Status Completed
Venture Transport Efficiency
Call 2013-01920-en

Purpose and goal

Huvudsyftet med projektet har varit att bygga upp ett helt elektriskt drivet kraftuttag med Lithium-Jon batterier, laddare, elmotor, styrelektronik samt hydraulpump för drift av en större arbetskran monterad på befintligt lastbilschassi. Målet har varit att visa på fördelar för miljö och arbetsmiljö samt förbättringar ur buller- och energieffektivitetshänseende i relation till konventionell, fossil PTO-drift.

Results and expected effects

Resultaten visar att en eldriven kran kan ge en energibesparing på runt 70% jämfört med en konventionell dieseldrift och en ljudnivå som ligger ungefär 8 dB lägre. Detta uppfattas subjektivt som en halvering mot konventionell dieseldrift. Förutom att kranen är nollemitterande vad gäller koldioxid, partiklar och kväveoxider sparas cirka 13 liter bränsle per arbetsdag vid kranarbete. I praktiken kan det troligtvis bli ännu mer på grund av att uppehåll och pauser i konventionellt kranarbete kostar bränsle, medans med eldrift så slår kranen av helt.

Approach and implementation

Projektet startade i Februari 2014. Budget 1,62 MSEK. Projektgruppen bestod av representanter från Volvo Technology, AB Volvo, Volvo Truck Center, Hiab och Turebergs åkeri. Därutöver ett nära samarbete med underleverantörer. Arbetet bedrevs genom ett antal projektmöten och ett tvärfunktionellt samarbete. En stor del av tiden användes till förberedelse av mässor och konferenser. För ljudmätningen och energimätningen kopplades Volvos ljudpersonal på Hällered in och kompletterande energimätningar samt täthetstester utfördes utanför Volvo.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.