Environmentally Friendly, Oil-Free, Lubricants

Reference number
Coordinator SUSTAINALUBE AB
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration June 2016 - April 2017
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for mining and metal recovery – STRIM

Purpose and goal

The purpose and the goals of this project have been to investigate and validate using Sustainalube´s lubricants in applications related to raw materials and mining. Sustainalube´s lubricants have been tested in several applications, proven functionality and some positives have been identified in comparision with traditional oil-based alternatives.

Expected results and effects

Ett innovationsprojekt har genomförts där Sustainalube med samarbetspartners utvärderat och utvecklat nya typer av smörjmedel för gruvindustrin. Prototyper har utvecklats och sedermera testats inom applikationer relaterat till gruvindustrin. Proof-of-concept har påvisats i applikationer som är snarlika de applikationer som finns inom gruvindustrin. Funktionalitet har påvisats och även fördelar gentemot fossila smörjmedel, bl.a. avseende renlighet, brandsäkerhet och reducerad miljöpåverkan.

Planned approach and implementation

Projektet har genomförts tillsammans med samarbetspartners och tillsammans har Sustainalubes smörjmedel testats, utvärderats och utvecklats.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.