Entreprenörskapsforum - nyttiggör forskning om innovationer, entreprenörskap och småföretag

Reference number 2014-06334
Coordinator STIFTELSEN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM - Entreprenörskapsforum
Funding from Vinnova SEK 12 220 000
Project duration January 2015 - December 2017
Status Completed

Purpose and goal

Entreprenörskapsforum har initierat, bedrivit och kommunicerat forskning enligt presenterade projekt i ansökan. Ett antal fora för spridning, diskussion och nyttiggörande av forskningsresultat, t ex Näringspolitiskt forum, har följt forskningen. Aktiviteter har lyfts som prestigeövningar: GEM, SPS, SEF, SES och prisutdelningen av Global Award. ”Den tredje uppgiften” har säkrats via leverans av högklassiga forskningsrapporter, ett underhållet och utvidgat nätverk samt synlighet i samhällsdebatten. Dessutom 20-talet publikationer och debattartiklar per år.

Expected results and effects

Strategin har varit att via kunskapsspridning och genom att vara en mötesplats för kunskapsinhämtning, skapa forskningsbaserat politiskt handlingsutrymme. Entreprenörskapsforum har på så sätt bidragit till ett större kunskapsdjup om entreprenörernas roll i samhällsekonomin till en bredare grupp av beslutsfattare, bland såväl regeringskansli som hos partier, myndigheter och i näringslivet. Under perioden blev även Pontus Braunerhjelm utnämnd till ordf för Entreprenörskapsutredningen.

Planned approach and implementation

Samhället har tagit till sig av Entreprenörskapsforums forskning som syftat till att förbättra förutsättningarna för innovation och entreprenörskap samt i förlängningen för tillväxt och välfärd. Myndighetssverige har uppmärksammat och citerat våra publikationer. Entreprenörskapsforums företrädare har blivit inbjudna att medverka i prestigeutredningar (t ex Entreprenörskapsutredningen, Framtidskommissionen) och offentliga VIP-sammanhang (t ex Wallenbergarnas mingel på Grand Hôtel, att kommentera på regeringens budget, mm). Därtill ett ökande mediegenomslag.

External links

Entreprenörskapsforums webbplats

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.