ENIAC PLACES2BE: PilotLinjer för Avancerad CMOS Enhanced med SOI i 2x noder, Byggd i Europa, ACREO

Reference number 2012-04302
Coordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Kista
Funding from Vinnova SEK 1 387 878
Project duration January 2013 - December 2015
Status Completed

Purpose and goal

PLACES2BE är ett ENIAC JU Key Enabling Technology projekt. Det huvudsakliga målet för hela EU-projektet är industrialiseringen av 28 nm och 14 nm CMOS FDSOI teknologi. Projektet syftar dessutom åt att etablera en CMOS FDSOI konstruktionsekosystem i Europa. I Sverige var projektets syfte att undersöka om teknologin skulle vara lämplig för tillämpning i LTE trådlösa transceivrar. Acreos fokus var att undersöka teknologins RF-effekthanteringsförmåga och att utnyttja de potentiella fördelarna, (t ex body bias, transistorstackning), för RF-effektförstärkare och RF-omkopplare.

Expected results and effects

På den europeiska nivån har PLACES2BE bidragit till att de 14 nm och 28 nm CMOS FDSOI teknologierna har nått höga mognadsnivåer. Den framgångsrika industrialisering av dessa avancerade CMOS-teknololgier är avgörande för att hjälpa Europa upprätthålla, och möjligen öka, dess låga marknadsandel inom detta område. I Sverige konstruerade Acreo ett 28nm CMOS FDSOI testchip innehållande testkretsar för LTE RF-omkopplare och RF-effektförstärkare som fabricerades av STMicroelectronics. Positiva mätresultat indikerar teknologins lämplighet för tillämpning i LTE trådlösa modem.

Planned approach and implementation

Upphörandet av de svenska industriella partnerna under projektet påverkade projektets genomförande i Sverige. Eftersom det fanns inga svenska industriella partner kvar beslutade VINNOVA att inte finansiera projektet under 2015. Trots detta följdes projektets tidplan bra. Acreo klarade av att leverera alla konstruktionsunderlag så att ett testchip fabricerades och levererades i tid. Därmed kunde mätningar göras på testchipet och mätresultaten rapporteras i tid för projektets slutdokumentation. Budgetplaneringen följdes bra trots minskad budget under 2015.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.