Energisnål rening av utsläppsgas från kafferosterier

Reference number 2015-03355
Coordinator Scandinavian Centriair AB
Funding from Vinnova SEK 8 800
Project duration June 2015 - June 2015
Status Completed
Venture Resebidrag EUREKA och Eurostars

Purpose and goal

Målsättningen med resan har varit att skaffa information om hur ansökan till Eurostars läggs upp på bästa sätt, så att alla behövliga delar finns med och är beskrivna på ett korrekt sätt. Målsättningen har även varit att möta projektpartnern Techniair som underlevererar UV systemen till Centriair för att diskutera upplägget för utvecklingsprojektet, samt att möta andra potentiella projektpartners. Uppfyllelse: alla dessa målsättningar utom möte med andra potentiella projektpartners har uppfyllits

Results and expected effects

Förväntad effekt är att kommande ansökan till Eurostars optimeras så att förutsättningarna för både finansiering via Eurostars samt ett lyckat projekt blir optimala. Vidare förväntas mötet med Techniair underlätta ett bra upplägg och en bra samordning av aktiviteterna under projektets gång. Uppfyllelse; utan tvekan har mötet med Eurostars teamet gjort att vi bättre förstått hur projektet ska läggas upp för att optimera ansökan. Jag har även haft goda möjligheter att på plats diskutera projektet med John Mills, Techniair

Approach and implementation

Vi (Jack Delin från Centriair och projektparten John Mills från Techniair) har helt enkelt rest till Eurostars mötet och deltagit vid mötet, vilket också var upplägget. Det visar sig ur ett analytiskt perspektiv ha varit rätt strategi, eftersom vi nu har den information vi behöver för en framgångsrik ansökan

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.