En snabbare och kostnadseffektivare renovering av hela miljonprogrammets fastighetsbestånd

Reference number
Coordinator Sustainable Innovation i Sverige AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration May 2015 - December 2015
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2015 (spring)

Purpose and goal

SABO, HBV och Sustainable Innovation har skapat en stark konstellation och arbetat fram de problem kring vilka lösningar behöver utecklas, demonstreras och kommersialiseras genom en renoverings-, upphandlingsstrategi för millionprogrammet med målet att möjliggöra renovering av hela miljonprogrammets fastighetsbestånd. Projektet tar fasta på fastighetsägarnas långsiktiga renoveringsmålsättningar i kombination med hyresgästens betalningsförmåga/-vilja.

Results and expected effects

Via projektets omvärldsbevakning, workshops och intervjuer har projektgruppen redovisat behov och förutsättningar på en global marknad och skapat en bred konstellation, inkluderande relevanta affärspartners, kring renovering av miljonprogrammet. Projektgruppen har genom workshops och intervjuer kartlagt intressenternas behov, identifierat och analyserat lösningar för prioriterade renoveringsområden och etablerat en plan för hur nya lösningar och affärsupplägg ska utvecklas, demonstreras, upphandlas och nyttiggöras.

Approach and implementation

Styr- och projektgrupp har utgjorts av representanter från SABO, HBV och Sustainable Innovation som skapat en bred konstellation bestående av 32 bostadsbolag, forskare, leverantörer, entreprenörer och tjänsteföretag. Via omvärldsbevakning har två workshops samlad VD:ar och Teknikchefer från SABO och HBVs styrelser och medlemsföretag och arbetet har resulterat i skapandet av en plan för utveckling, demonstration och nyttiggörande genom projektets efterföljande steg 2 och 3.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.