En optimal verktygsyta för aktiva kallarbetsverktyg

Reference number
Coordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Funding from Vinnova SEK 9 000 000
Project duration August 2009 - August 2012
Status Completed
Venture FFI - Sustainable production

Purpose and goal

OptiDies skall skapa en djup förståelse gällande det kompletta tribologiska systemet, vilket involverar ett antal olika kompetenser; tribologi system, plåt och verktygsmaterial, nya tillverkningsmetoder för verktyg, numeriska analyser samt kostnads modellering.

Expected results and effects

1. Förbättrade verktygskoncept ger ökade möjligheter för produktion av detaljer I AHSS material 2. Funktionella verktygsytstrukturer avsedda för formning. 3. Funktionella klipp eggs ytor och over gräns för klippvinklar. 4. Modellera och förutsäga total kostnaden för ett verktygskoncept genom dess livslängd. 5. Guidelines för form- och klipp- verktyg. 6. Ett multi-competence nätverk inom stamping

Planned approach and implementation

Laboratorieprovningar, Screening provning, Semiindustriella provningar samt Provningar i produktionsmiljö 2 doktorander knutna till Högskolan i Halmstad. HH står för handledning av doktoranderna. Eventuellt kommer biträdande handledare från annan lämplig institution/högskola. Volvo Car står för projektledning och IUC är bidragsmottagare och står för administration. Statens (Vinnovas) insats betalas ut till IUC som i sin tur betalar Swerea samt HH.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.