En ny klass av funktionella antikroppar inriktade på TRP jonkanaler för smärt- och cancerterapi

Reference number 2016-04093
Coordinator Oblique Therapeutics AB
Funding from Vinnova SEK 1 399 830
Project duration December 2016 - November 2017
Status Completed
Venture Utveckling och produktion av biologiska läkemedel
Call Biologiska läkemedel 2016

Purpose and goal

Målet med projektet var att med hjälp av en unik plattformsteknologi, utveckla och utvärdera antikroppar som selektivt binder till två olika TRP - kanaler med ett långsiktigt mål att finna nya behandlingsalternativ mot kronisk smärta och metastatisk cancer. Projektet har resulterat i ett flertal selektivt antagonistiska antikroppar mot jonkanalen TRPV1 med stor potential för vidareutveckling mot kronisk smärta samt ett flertal antikroppar mot jonkanalen TRPV2 som kommer att utvärderas vidare för potentiell inhibering av metastasering.

Expected results and effects

Kronisk smärta är en av de vanligaste orsakerna till varför människor uppsöker vård och utgör en mycket stor kostnad för samhället. De selektivt antagonistiska antikroppar mot TRPV1 som identifierats under projektet har stora möjligheter att adressera kronisk smärta. Prognosen för patienter med metastatisk cancer är dålig och behovet för nya behandlingar är stort. Därav har ett flertal antikroppar mot TRPV2 utvecklats med syfte att adressera metastatisk cancer. Vi kommer att fortsätta att karakterisera dessa antikroppar och deras inverkan på metastasering.

Planned approach and implementation

Vi har, baserat på vår plattformsteknologi, identifierat tillgängliga epitop på de extracellulära delarna av TRPV1 och TRPV2 samt tillverkat antikroppar mot dessa regioner. Antikropparnas bindningsstyrka och funktion har utvärderats in vitro med biokemiska och cellbaserade assays. Vår förväntan inför projektstart var att plattformsteknologin skulle identifiera ett minimum av 5 epitop för respektive jonkanal. Detta mål överträffades med god marginal då totalt 27 antikroppar har identifierats.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.