En lokal ytlegeringsmetod för sammanfogning av konstruktionmetaller

Reference number 2015-00670
Coordinator Alfa Laval Lund AB
Funding from Vinnova SEK 49 000
Project duration February 2015 - September 2015
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med planeringsprojektet var att besöka Brayton Energy, vilket har uppfyllts. Målsättningen var att planera för ett industriellt forsknings- och uteveklingsprojekt inom VINNMER Industry Outgoing med fokus på fogning av konstruktionsmetaller. Ett forsknings- och utvecklingsprojekt planerades och initierats mellan företagen. Det fördes även diskussioner om projektet ska fortsätta under VINNMER Industry Outgoing.

Results and expected effects

Resultatet som förväntas är att bygga ett internationellt nätverk och skicka in en projektansökan till VINNMER Industry Outgoing. Det internationella nätverket har byggts och diskussioner om en projektansökan har initierats. även ett framtida fysiskt möte hos Brayton Energy har planerats i början av 2016.

Approach and implementation

Planeringsprojektet har genomförts i enlighet med projektansökan. Detta inkluderar besök av Brayton Energy och diskutera både fogningsteknologi och den framtida projektansökan.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.