En jämlik förlossningsupplevelse - en normkritisk analys av förlossningsvården på Södersjukhuset

Reference number 2018-01619
Coordinator Södersjukhuset Aktiebolag - Kvinnokliniken, avdelning 63
Funding from Vinnova SEK 314 000
Project duration May 2018 - January 2019
Status Ongoing
Venture Normkritisk innovation
Call Normkritisk innovation - instegsprojekt

Purpose and goal

Syftet för projektet är att skapa förståelse för patientupplevelsen utifrån ett normkritiskt perspektiv med hänsyn till icke-kliniska och psykosociala aspekter av graviditet/förlossning. Arbetet med en jämlik vård för alla, kommer att baseras på den kunskap vi inhämtat från omvärldsanalys, patientupplevelser och lärande. Målet är att identifiera normkritisk innovationspotential inom förlossningsvården på SöS, och skapa nya normkreativa lösningar som kan vidareutvecklas och implementeras under 2019.

Expected results and effects

Att lägga ett större fokus på icke-kliniska aspekter, inte bara som ett sidospår utan som en aspekt, kan ha lika stor påverkan på utfallet som den kliniska vården. Genom att öka förståelsen för individuella behov kan komplikationer/lidande längre fram minskas, bl a kejsarsnittsfrekvens och depressioner. Det är en komplex uppgift att utveckla framtidens förlossningsvård för de grupper som inte faller inom normen. Detta är möjligt med nytänkande - då vi är en del i Experio Labs satsning på tjänstedesign, både regionalt och nationellt, kommer arbetet kommuniceras och spridas i landet.

Planned approach and implementation

Övergripande projektledning kommer att ske från kvinnokliniken, som har uppgiften att knyta kontakt med relevanta aktörer och engagera resurser som behövs i steg 2. Del 1: Kartläggning och översiktsanalys av patientupplevelser - Utforska och identifiera behov/upplevelser samt normer - Observationer och skuggning av både patienter och personal - Intervjuer/workshops med patienter och personal Del 2: Framtagning av konceptidéer - Spridning av lärdomar, process och resultat, få feed-back - Färdigställande av prototyper för koncept/lösningar att jobba vidare med i steg 2

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.