Eliminera inverkan av munalkohol vid mätning av alkohol i fritt utandad luft

Reference number
Coordinator Servotek Aktiebolag
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration December 2009 - June 2010
Status Completed