ElevatoRe: Lyfta återtillverkning till EEE tillverkarens strategi mot cirkulär ekonomi

Reference number 2018-00330
Coordinator Linköpings universitet - Department of Management and Engineering
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration April 2018 - December 2018
Status Ongoing
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Purpose and goal

Idag har konsumenter inget annat val utan att köpa helt ny elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) på de villkor som behagar tillverkarnas intresse. Drivna av den linjära affärsmodellen, har producenterna inget behov av att designa eller tillverka EEE som är lämplig för återtillverkning. Därför har konsumenter ingen tillgång till återtillverkade EEE och dess acceptans är låg. Syftet med detta projekt är att lyfta återtillverkning till EEE-tillverkarens strategi mot cirkulär ekonomi (CE) med inverkan på en ökad konsumentåtkomst och acceptans av återtillverkade produkter.

Expected results and effects

Med återtillverkningsstrategi skulle tillverkarna ha en industriell process som hjälper till att hålla produkterna i bruk längre. EEE-branschskiftet till CE skulle innebära större besparingar i energi- och vattenanvändning samt utsläpp till luft. När EEE-tillverkare accepterar återvinningsstrategi får konsumenterna större tillgång till återtillverkade EEE. En bra EEE-tillverkningspraxis skulle intensifiera konsumenternas acceptans av ett bredare sortiment av återtillverkade produkter.

Planned approach and implementation

De viktigaste aktiviteter som planeras för steg 1 är: 1. Analys av konsumenternas tillgång till och acceptans av återtillverkade EEE i Sverige 2. Utveckling av den konceptuella modellen för återtillverkningsstrategi mot CE - Det mest framgångsrika exemplet på nuvarande praxis - Framtida scenario med ett expanderat tillverkares ansvar för produkten 3. Utveckling av en plan för tillverkarens godkännande av återtillverkningsstrategi med stöd från industriparter 4. Inbjuda fler branscher och kundrepresentanter att gå med i projektet och ta emot fördelarna med återtillverkning

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.