Elektronikhårdvara i Sverige

Reference number
Coordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Kista
Funding from Vinnova SEK 150 000
Project duration August 2012 - March 2013
Status Completed

Purpose and goal

Att utarbeta en agenda/plan för etablering (i Sverige) av en livskraftigare elektronikhårdvaruindustri, baserat på Myfab och relaterade mikro/nano-lab. Här inkluderas både uppstart av nya företag, samt nya produkter och affärsmöjligheter hos etablerade företag. Företagskartläggningen har gjort att vi har identifierat värdekedjor som är till nytta för svenska företag, och belyst viktiga nischer som ger pengar för svenska företag. Det återstår dock mycket framförallt i att identifiera Myfabs roll, vilket är planerat under resterande agendaarbete.,

Results and expected effects

Samarbetet mellan sju delagendor har etablerats, varav ´Elektronikhårdvara i Sverige´ är en av dem. Målet är att formulera en gemensam agenda som planeras vara klar under hösten 2013. Kartläggning av elektronikföretagen i Sverige har utförts gemensamt. Agendans mål och effekter är att presentera en samlad bild av de elektronikföretagen i Sverige (inkl fotonik, mikromekanik, mm). Denna ´bransch´ fungerar som möjliggörare i de flesta industribranscher men är självt ganska osynlig. En av de förväntade effekterna är synliggörande.

Approach and implementation

Vi har, alla sju delagendor, samverkat i enlighet med Vinnovas önskemål. Arbetet har gjorts på ett öppet sätt med möten av två slag: dels med styrgruppen, bestående av en eller några få representanter från alla ingående delagendor, dels som workshops där även delagendornas referensgrupper varit med (många industrirepresentanter), och branschföreningarnas medlemmar. Allt detta har varit basen för att göra kartläggningen (status).

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.