Elektrodress - Neurologisk rehabilitering i hemmiljö

Reference number 2012-02749
Coordinator Inerventions AB
Funding from Vinnova SEK 1 820 000
Project duration December 2012 - October 2015
Status Completed

Purpose and goal

Syftet var att möta marknadens krav på klinisk evidens samt sänka produktionskostnaden för att kunna göra Mollii till en konkurrenskraftig produkt. Inom projektet har en större RCT-studie genomförts tillsammans med forskare och kliniker i Linköping och Borås, och flertalet lyckade aktiviteter för att förbättra produktionen företagits . Forskningsstudien har blivit något försenad och resultaten kommer tidigast i slutet av 2015.

Expected results and effects

Den pågående forskningsstudien har lett till ett stort antal värdefulla kontakter för företaget samt medfört ökad trovärdighet hos kliniker vilket gör det lättare att informera om Mollii. Rapport om klinisk effekt väntas i slutet av 2015. Produktionsförbättringar som utförts har medfört sänkta kostnader vilket innebär ökade marginaler för företaget. Dessutom har förbättringarna givit bättre resultat i form av kvalitet och repeterbarhet.

Planned approach and implementation

Den kliniska forskningsstudien startade något försenad i september 2013. Totalt rekryterades 36 patienter till denna RCT-studie. Datainsamlingen till studien förväntas vara klar i början av hösten, varefter det behövs ca 6 månader innan studien är publicerad i lämplig tidsskrift. Produktionsförbättringarna genomfördes, trots utmaningarna, enligt tidsplan. Projektet med trådlös kommunkation och förskrivarmjukvara är på god väg att bli lyckade, trots förseningar pga regulatoriska krav.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.