Elektrisk karakteristika av epitaxiell grafen i waferstorlek för industriell användning mot sensorer

Reference number
Coordinator Graphensic AB
Funding from Vinnova SEK 795 000
Project duration November 2014 - December 2015
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for graphene
Call 2014-04050-en

Purpose and goal

Aktörerna har samverkat inom projektet för att överföra kunskap från akademisk forskning och forskningsinstitut till industri. Material på waferskala har tillverkats. Kontakter har utvecklats samt verifierats genom flertalet karakteriseringsmetoder. Mätapparatur för ytresistans har utvecklats och beröringsfri mätmetod undersökts.

Results and expected effects

Samarbete har etablerats mellan projektets aktörer på sådant vis att fortsatt utvecklingsprojekt föreslås där målsättning är kommersiell grafenbaserad biosensor. Ny ansökan skrivs nu till SIO grafen´s utlysning och möjligtvis även H2020. Kunskapsutbytet har lett till att materialet mognat nog för industriell tillverkning, då produktionsprocessen nu är verifierad genom flertalet karakteriseringsmetoder. Kompetens finns nu hos aktörerna att även processa och deponera goda kontakter.

Approach and implementation

Graphensic har kunnat optimera produktionsprocessen och tagit sikte mot att själva utveckla tillämpningar genom projektsamarbetet. Linköpings universitet har inom projektet undersökt bensenkänslighet som överträffar state-of-the-art. Acreo Swedish ICT har utvecklat processkunnande för grafen på kiselkarbid samt publicerat artikel avseende grafenbaserad biosensor. Lindmark Innovation har utvecklat kunnande inom kontaktering mot grafen samt mätmetod.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.