eHälsa i hemmet

Reference number 2013-05228
Coordinator SWEDISH ICT RESEARCH AB
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration December 2013 - June 2014
Status Completed

Purpose and goal

Målet med agendan ´eHälsa i hemmet´ är att ge individen, oavsett ålder, möjlighet att under trygga förhållanden bo kvar hemma längre än idag om man blir sjuk, behöver omsorg eller när man önskar att få åldras i hemmet. Agendan är en handlingsplan för att positionera Sverige i framkanten av utvecklingen och för införandet av tjänster, produkter och processer som stödjer att individen kan bo kvar i hemmet längre. Avsikten ar att agendan tillsammans med andra initiativ skall ligga till grund for ett strategiskt innovationsprogram.

Results and expected effects

Resultatet är en agenda som olika aktörer är överens om att när den genomförs posionerar Sverige i framkanten i området ehälsa i hemmet. Agendan skall användas för att: * Ytterligare stärka Sveriges roll som förebild för övriga världen inom IKT-baserade produkter och tjänster för vård och omsorg i hemmet och dra nytta av en sådan position. * Ge svenskt näringsliv förutsättningar för att ta en ledande roll i utvecklingen av området. * Stödja och förbättra samspelet mellan välfärdens offentliga och privata utförare, näringsliv, forskning och innovation.

Approach and implementation

Agendan har tagits fram i ett samspel mellan relevanta aktörer inom Sverige. Grunden för arbetet har varit 4 workshoppar där olika ämnesområden behandlats. Materialet har bearbetats och skrivarbetet har sedan fördelats på olika aktörer för att belysa området från olika perspektiv. Swedish ICT har sedan editerat och bearbetat texterna i agendan. Agenda ligger sedan grunden för en ansökan om att få bedriva ett strategiskt innovationsprogram. Arbetsformen har gynnat ett stort engagemang i arbetet och har lagt grunden för ett framtida gott samarbete där fler parter kan bjudas in.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.