EFRAIM Ekosystem för framtidens mediadistribution

Reference number 2011-02769
Coordinator Acreo AB - Acreo AB, Kista
Funding from Vinnova SEK 750 000
Project duration November 2011 - March 2012
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Purpose and goal

Ett konsortium har byggts upp med medverkan från aktörer i alla led i värdekedjan runt mediadistributionen. Projektet har identifierat nätlösningar som kan hantera mediadistribution på ett energi- och kostnadseffektivt sätt, som också är robust och skalbart. Utöver identifiering av lösningar för mediadistribution, har projektet även identifierat utmaningar i form av hantering av rättigheter, affärsmodeller, osv. Dessa kommer att diskuteras vid s.k. branschsamtal.

Results and expected effects

Resultatet av projektet är ett starkt, branschöverskridande konsortium, som kan utveckla lösningar, tjänster, produkter för att möta de utmaningar som identifierats. Förväntade resultat av ett fortsättningsprojekt är bättre förståelse för slutanvändarnas konsumtionsmönster, och dess inverkan på tjänsternas prestanda och samspelet med nätarkitekturen. Prototyper kommer att utvecklas som ska kunna demonstreras och fälttestas i projektet. Scenarios för mediadistribution kommer att utarbetas.

Approach and implementation

Arbetet har organiserats i form workshops med företrädare för identifierade nyckelspelare för att gemensamt analysera utmaningar och möjligheter. Detta har främjat dialog mellan parter som i vanliga fall inte träffas, dvs branschöverskridande möten. Samarbetet har varit mycket fruktsamt, och stimulerande och produktiva diskussioner har uppstått ur dessa workshops.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.