Effektivt leverantörssamarbete i kunskapsintensiv produktframtagning

Reference number 2009-03963
Coordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Funding from Vinnova SEK 3 357 351
Project duration December 2009 - December 2012
Status Completed

Purpose and goal

Effektivt leverantörssamarbete i kunskapsintensiv produktframtagningSamarbete med externa leverantörer i kunskapsintensiv produktframtagning kräver att kommersiella, tekniska och organisatoriska frågor belysas och leverantörens kunskap integreras i kundens produktframtagningsprocess. Mycket av den tidigare forskningen har fokuserat på enkel koordinering av leverantörssamarbete utan att ta hänsyn till mer sofistikerade processer som behövs när såväl leverantörens som kundens kunskaper integreras. Syftet med projektet är därför att undersöka förutsättningar, aspekter och processer samt möjliga former för organisering för kunskapsintegration mellan företag.

Expected results and effects

Projektet avser att bidra med ökad kunskap kring förutsättningarna för kunskapsintegration, kunskapsintegrationsprocesserna och möjliga former för kunskapsintegration mellan företag. Detta kommer att skapa möjlighet för företag till bättre styrbarhet av produktframtagningsprocessen och ökad framgång i interorganisatoriska samarbeten i produktframtagning. Detta berör innovativa produkter och en ökad effektivitet.

Planned approach and implementation

Studien bygger på kvantitativa och kvalitativa ansatser. Den kvantitativa delen består av en enkät som är ett samarbete mellan forskare från 10 olika länder. Den kvalitativa delen inkluderar fallstudier på fyra medverkande företag som belyser frågorna från kundens perspektiv, samt en kvasi-experimentell studie som isolerar vissa aspekter och som genomförs utifrån kundens och leverantörens perspektiv.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.