Effektivisering av högtalare genom olinjär reglering

Reference number
Coordinator Actiwave AB
Funding from Vinnova SEK 669 310
Project duration July 2014 - July 2015
Status Completed

Purpose and goal

Projektet har bidragit starkt till att placera Actiwave på kartan som ett innovativt företag med stor potential för nytänkande teknik. Detta skedde så till den grad att ett betydligt större internationellt företag, köpte verksamheten för att fortsätta projektet.

Results and expected effects

Delmålet att bygga modifierade 1´ högtalare för att bevisa energieffektiviseringen uppfylldes, även om produkten inte blev tillräckligt bra för att säljas. Syftet med de större högtalarna var att få uppmärksamhet från stora tillverkare av mikrohögtalare, vilket var mycket framgångsrikt. Då finansiering av Vinnova avbröts fanns goda utsikter att projektet skulle komma att uppfylla slutmålet.

Approach and implementation

Projektet försenades då ett avbrott på ca 3 månader krävdes i samband med att Actiwave fick två stora leveransprojekt och alla resurser dirigeras till att uppfylla dessa åtaganden. Arbetsinsatsen som krävdes översteg ett tag möjligheterna till nyrekrytering. Vinnova visade stor förståelse och flexibilitet i detta svårförutsägbara skede, vilket ledde till att projektet kunde återupptas då rekryteringarna hann ikapp. Förutom detta löpte projektet ungefär i enlighet med tidsplanen. Mätningarna visade sig ta lite lägre tid, medan implementationen gick lite fortare än förutsett.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.