Effektivare komposittillverkning hos SMFs

Reference number
Coordinator SVENSKT MARINTEKNISKT FORUM
Funding from Vinnova SEK 237 625
Project duration December 2015 - March 2017
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for lightweight
Call 2015-03711-en

Purpose and goal

Projektet har vidareutvecklat och anpassat en robotiserad fiber spray-up teknik till en effektiviserad för- och injiceringsform (P- tekniken) med goda resultat. Med smartare tillverkning, lättare och nya - mer miljövänliga - material och applikationer är det klarlagt att automatiseringsgraden inom kompositindustrin kan höjas väsentligt. En industrikonstellation med resurser att ytterligare utveckla och anpassa P4-tekniken till stora serier, i hälsosam arbetsmiljö, kan ge den svenska kompositindustrin stora konkurrensfördelar i olika framtida samverkansformer.

Expected results and effects

Förprojektet har genererat ett underlag för en fortsättning mot ett utvecklingsprojekt där P4-tekniken kan verifieras i en verklig miljö hos en verksam systemleverantör i kompositindustrin. Det första steget i den riktningen kan exempelvis vara att samarbeta med Swerea Sicomp mot större och starkare aktörer på marknaden. Tekniken har därigenom stor potential att utvecklas och effektiviseras ytterligare. Nya material och med tiden även miljövänligare matriser avsedda för tillverkning hos SMF kan då verifieras i en kontrollerad miljö med minimala kommersiella risker.

Planned approach and implementation

Med avsikt att kartlägga företag i kompositbranschen, där de 40 mest relevanta företagen (i P4-teknik-sammanhang) tillsammans omsätter ca 1,5 miljarder har projektet tagit stora steg mot samarbeten i en annars starkt segmenterad och geografiskt spridd bransch. Företagen med Aplicator i spetsen avser ta fortsatta initiativ för att utveckla automatiseringsgraden bland sina svenska kunder och partners. Möjligheten att nyttja direkt kunskap från forskare på Chalmers och KTH i projektet, har ytterligare visat vägen för framtiden, där SMFs kan ta del av nya material och utvecklingsresurser.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.