Effektivare brandsläckning genom CFD-beräkningar

Reference number 2013-03588
Coordinator COLD CUT SYSTEMS SVENSKA AKTIEBOLAG
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration November 2013 - August 2014
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet var att kunna använda datorsimuleringar för utveckling av olika system som producerar vattendimmor. Tidigare har företaget, liksom räddningstjänster, eldat i containers och i gamla rivningshus, med följden att man inte har haft kontroll på olika randvillkor. På så sätt har man inte fullt ut kunna förstå och förklara vad som händer i brandrummet vid ´kylning av rökgaser´ med ett högtryckssystem.

Results and expected effects

Ett resultat har lett fram till en ny produktfamilj som fn är under validering. Ett annat resultat är att företaget nu kan möta konkurrens på ett adekvat sätt, dvs visa på vilka förväntade effekter som kan erhållas vid användning av olika system.

Approach and implementation

Projektet var uppdelat i fyra områden; WP1, förstudie samt val av lämlig mjukvara för simulering. WP2, val av olika randvillkor samt genomförande av datorsimuleringar. Beslut togs att utföra simuleringar i tre olika rumgeometrier, med olika ventilationsförhållanden och brandbelastningar. WP3, Praktiska försök. För att verifiera och validera datorsimuleringarna utfördes praktiska försök hos Södra älvsborgs Räddningstjänst. Rumsgeometri och brandbelastning var lika en utav de datorsimuleringar som utfördes. WP4, litteraturstudier, analys och rapportskrivning.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.