Effektiv produktion av hybridstrukturer

Reference number
Coordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP, Piteå
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration May 2014 - January 2015
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2014 (spring)

Purpose and goal

Inom projektets område görs det stora satsningar runt om i världen inte minst i Tyskland och Japan. Projektidén syftar till att Svenska underleverantörer och fordonstillverkare även i försättningen ska kunna konkurrera på en internationell marknad som kräver grönare fordon bestående av kombinationer av metall och kompositmaterial. Projektets syfte och huvudmålsättning att bygga en svensk konstellation som har förmåga att fungera som leverantör av hybridstrukturer som tillverkas i mycket stora volymer och med hög produktionstakt har inte uppfyllts inom projekttiden.

Results and expected effects

De långsiktiga effektmålet med projektidén är att kunna producera hybridstrukturer bestående av stål och kompositer som kan säljas på en internationell marknad och bidra till miljövänlig och hållbar tillväxt. De långsiktiga effektmålen har inte uppfyllts inom initieringsprojekt men arbetet har påbörjats. Projektet har identifierat luckor i leverantörskedjan. Speciellt saknas svenska leverantörer av material och komposittillverkare. Dessutom har en rad forskningsfrågor och utmaningar identifierats. Arbete med att nå det långsiktiga målet fortsätter efter projektet

Approach and implementation

Volvo Cars har behov av leverantörer av miljövänliga hybridstrukturer till framtidens bilar t.ex. Gestamp HardTech som idag levererar komponenter i stål. För att möta framtidens behov har HardTech jobbat med hur man på sikt ska kunna erbjuda lättare hybridstrukturer. Stena Recycling har bidragit till projektet med kunskap om hur dessa kan återvinnas. Swerea SICOMP har lång erfarenhet av kompositmaterial och hybridstrukturer från andra branscher samt koordinerat projektet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.