Effekter på små och medelstora företag av VINNOVA:s program

Reference number
Coordinator Lunds universitet - CIRCLE
Funding from Vinnova SEK 1 417 199
Project duration April 2009 - May 2010
Status Completed